คลิ๊กชมแผนที่

คลิ๊กชมภาพ 3d

นวัตกรรมชุมชนการผลิตเสื่อจันทบูร

              นวัตกรรมชุมชนการผลิตเสื่อจันทบูรกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนผลิตเสื่อกก  การเข้าร่วมกิจกรรมผลิตเสื่อกกและกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดขึ้นเป็นลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน เสื่อจันทบูร เป็นเสื่อที่ทำจากต้นกก ซึ่งเป็นกกที่มีลักษณะพิเศษกว่ากกทั่วไป คือ เป็นกกที่ขึ้นอยู่บริเวณน้ำกร่อย(ที่แถบชายฝั่ง) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีเส้นใยที่เหนียว แข็งแรง เมื่อนำมาทอเป็นเสื่อแล้ว จะทำให้เสื่อมีความทนทานแข็งแรง  ปัจจุบันนี้เสื่อจันทบูร ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดจันทบุรี สังเกตได้จาก การที่เสื่อจันบูรนั้น ได้ไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดนั่นเอง ทำให้ปัจจุบันนี้การทอเสื่อจันทบูรแพร่หลาย และมีการสืบทอดมาตลอด

                 กิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีภายในหมู่บ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านที่จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชุมชนในรูปแบบต่างๆ  เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกกฝีมือชาวบ้าน เช่น ที่รองแก้ว ที่รองจาน กล่องใส่กระดาษทิชชู กระเป๋า เสื่อ

                 รูปแบบการเรียนและมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่การทอเสื่อกกจันทบูร  โดยนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ ชมและศึกษาวิธีการทอเสื่อ ในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด และได้ชมเสื่อทั้งลายโบราณอย่างลายคู่ ลายตาแขก ลายตาขำ รวมถึงลวดลายเข้ายุคเข้าสมัยอย่างลายไทย และลายน้ำไหล ซึ่งมีความสวยงาม