รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พริกไทยสยาม

คลิ๊กดูแผนที่กลุ่มผลิตพริืกไทย

 

พริกไทยสยาม

                              พริกไทยสยาม  พริกไทยพันธุ์จันทบุรี  เป็นพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมที่ปลูกกันมาตั้งแต่โบราณ  เดิมชาวบ้านเรียก  “พันธุ์ปรางถี่” เป็นพันธุ์ที่นิยมของผู้บริโภค  เนื่องจากมีเมล็ดใหญ่และรสเผ็ดจัด  ลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คือ  หน้าใบค่อนข้างเรียบไม่เป็นสัน  ร่องขอบใบค้างเว้า  ใบด้านหน้าสีเขียวคล้ำ  รูปใบยาว  ปลายใบแหลม  ใต้ใบมีจุดประเล็ก ๆ เส้นกลางใบจะไม่ค่อยแบ่งครึ่งแผ่นใบ  ลักษณะขอบใบจะแตกต่างเห็นได้ชัดกับพันธุ์มาเลเซีย  และพันธุ์ซีลอน  ลักษณะผลค่อนข้างกลม  ผลใหญ่  น้ำหนักดี  เหมาะแก่การทำเป็นพริกไทยขาว  ช่อดอกค่อนข้างสั้น  ติดผลไม่ค่อนแน่น  ผลสีแดงแดงส้ม  จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมีกลิ่นหอมฉุนกว่าพันธุ์มาเลเซีย  ปัจจุบันพันธุ์นี้เริ่มจะสูญหายไปจากพื้นที่  หากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีกำลังทำโครงการเชิงอนุรักษ์และจะพัฒนาให้เป็นพริกไทย GI ต่อไปในอนาคต

                        พื้นที่ปลูกพริกไทยหลัก ๆ อยู่ในพื้นที่  ๔  อำเภอ  คือ  อ.ท่าใหม่  อ.นายายอาม  อ.แก่งหางแมว  และอ.เขาคิชฌกูฏ  จำนวนพื้นที่ปลูกเริ่มเพิ่มมากขึ้น  พอๆ กับราคาพริกไทยที่ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน  ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา  ส่วนหนึ่งมีผลมาจากราคายางพาราตกต่ำ  ชาวสวนในเขตภาคตะวันออกเริ่มโค่นยางแล้วหันกลับมาปลูกพืชอื่นทดแทน  ราคาจากกิโลกรัมละ  ๒๘๐  บาท  เมื่อต้นปี  ๒๕๕๙  ขยับขึ้นมาเป็น  กิโลกรัมละ  ๔๐๐  บาท  ในช่วงปลายปี  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมาก  นับเป็นนิมิตหายอันดีที่พริกไทยพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี  จะคงอยู่คู่เมืองจันทบุรีสมดังคำที่ว่า  “จันทบุรี  เมืองแห่งพริกไทยพันธุ์ดี”  เที่ยวซื้อพริกไทยจันทบุรี  ที่ตลาดทรงวาด, ตลาดสี่มุมเมือง