กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3930-3298-9
ติดต่อผู้ดูแลระบบ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://province.m-culture.go.th/chanthaburi/


 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี

http://www.mots.go.th/province_new/ewt/chanthaburi/main.php?filename=index  


ที่อยู่  Facebook